http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Oferty częściowe w orzecznictwie

134

Zamawiający ma możliwość udzielenia zamówienia podzielonego na części zasadniczo na dwa sposoby: prowadząc dla poszczególnych części odrębne postępowania częściowe lub w ramach jednego postępowania, dopuszczając możliwość składania ofert częściowych (art. 91).

Pierwszą czynnością, którą powinien wykonać zamawiający, jest prawidłowe zidentyfikowanie przedmiotu zamówienia oraz oszacowanie jego wartości, bowiem nie może on, w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp, zaniżać wartości zamówienia lub konkursu lub wybierać sposób obliczenia wartości zamówienia. Ne wolno mu także dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania przepisów Pzp, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami (art. 29).

Jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

W przypadku dostaw – należy łącznie traktować wartość podobnych dostaw, nawet jeśli zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (art. 30). W tym kontekście należy także pamiętać o możliwości dotyczącej podziału zamówienia na części określonej w art. 30 ust. 4 – do udzielenia zamówienia na daną część można zastosować przepisy właściwe dla wartości tej części, o ile jej wartość jest mniejsza niż równowartość w złotych polskich 80 tys. euro dla dostaw i usług oraz 1 mln euro dla robót budowlanych, pod warunkiem, że łączna wartość tych części nie wynosi więcej niż 20% wartości zamówienia.

 

Poza tym w artykule:

  • NIEDOZWOLONY PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI
  • PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI – OFERTY LUB POSTĘPOWANIA CZĘŚCIOWE
  • KONKLUZJE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx