http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Podział zamówienia na części – uprawnienie czy obowiązek zamawiającego

64

Przepisy art. 91 ustawy wywołują niemały dysonans poznawczy. W ust. 1 zamawiający uzyskuje zapewnienie, że dysponuje uprawnieniem do udzielenia zamówienia w częściach, a zatem, że jest to jego autonomiczna decyzja. Tymczasem ust. 2 stanowi, że jeśli z tego uprawnienia nie skorzysta, zobligowany jest ująć w dokumentach zamówienia stosowną samokrytykę, tzn. uzasadnić, czemu nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia. A contrario sugeruje to, że dzielenie zamówienia ma być regułą, a brak podziału decyzją ekstraordynaryjną, wymagającą uzasadnienia.

Dyspozycje wskazanych wyżej przepisów przypominają poniekąd działania przebiegłego rodzica, który roztacza przed swoją progeniturą czarującą perspektywę spędzenia reszty popołudnia: „odrabiasz lekcje, czy sprzątasz w swoim pokoju?”. Ustawodawca analogicznie „pokrzepia” zamawiającego: „udzielasz, drogi zamawiający zamówienia w częściach, czy zastanawiasz się już nad treścią uzasadnienia braku takiego podziału?”.

Jak zatem rozumieć intencje ustawodawcy – podział zamówienia to obowiązek, czy uprawnienie?

 

UPRAWNIENIE DO PODZIAŁU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI

W ocenie autora analiza przepisów ustawy pozwala na przyjęcie, że decyzja co do podziału zamówienia na części jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem zamawiającego. Kilkukrotnie bowiem przepisy ustawy odwołują się do możliwości podziału zamówienia na części, co jest nader wyraźną sugestią, że w tym względzie mamy do czynienia z prerogatywą zamawiającego. Na uprawnienie zamawiającego w tej materii wskazuje także ustawodawca europejski oraz orzecznictwo KIO i sądów powszechnych. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • OBOWIĄZEK (?) PODZIAŁU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI
  • PODSUMOWANIE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx