http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Opis przedmiotu zamówienia

35

Opis przedmiotu zamówienia to jedna z kluczowych czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego. Stanowi obowiązkowy element każdej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jego wykonanie jest początkowym etapem wszczęcia każdej procedury udzielenia zamówienia publicznego. Opis przedmiotu zamówienia powinien być maksymalnie obiektywny, dopuszczający najszerszą możliwą konkurencję, niedyskryminacyjny, dokładny, zrozumiały, nie może narzucać konkretnego produktu czy wykonawcy, jednym słowem – musi być idealny.

Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia to z jednej strony uprawnienie zamawiającego, a z drugiej obowiązek. Realizacja uprawnienia pozwala na wskazanie potrzeby zamawiającego co do przedmiotu i zakresu udzielanego zamówienia, natomiast realizacja obowiązku zmusza do określenia przedmiotu zamówienia w sposób nienaruszający interesu wykonawców. Pogodzenie w praktyce obydwu wymogów jest niezwykle trudne.

Jak opisać przedmiot zamówienia

Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Powiązane artykuły

Oznacza to, że każdy z wykonawców po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia powinien posiadać pełną wiedzę co do merytorycznych, ilościowych oraz finansowych aspektów zakresu zamówienia, pozwalającą na złożenie kompletnej oferty. Wszelkie uchybienia lub niejasności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia staną się przedmiotem pytań lub odwołań wykonawców.

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Wszelkie próby manipulacji opisem przedmiotu zamówienia, których efektem może być ograniczanie konkurencji, są niedozwolone. Istotnym elementem jest okoliczność, że w tym przypadku wystarczy sama możliwość potencjalnego zagrożenia naruszenia konkurencji, a nie jego udowodniony fakt. Efektem takiego postępowania mogą być zarówno działania odwoławcze wykonawców, jak i negatywne wyniki kontroli, skutkujące np. ograniczeniem finansowego wsparcia…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx