Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w 2015 roku

37

Rynek zamówień publicznych

 

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

w 2015 roku

 

Powiązane artykuły

W 2015 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło 2.877 odwołań, z czego 17 dotyczyło zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Liczba odwołań rozpoznanych w tym okresie przez Izbę wyniosła 2.901 (w tym 180 odwołań wniesionych w 2014 r.).

Dominującym sposobem wnoszenia odwołań była forma pisemna, w której wniesiono 2333 odwołania (czyli 81%). 544 odwołań (czyli 19%) zostało wniesionych w formie elektronicznej.

W ujęciu miesięcznym wpływ odwołań w 2015 r. kształtował…

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu