http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

OŚWIADCZENIE PREZESA UZP

54

Na portalu Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczone zostało następujące oświadczenie: „W związku z treścią prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. (sygn. akt: I ACa 2026/14), Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie przeprasza Pana Jana Piotra Wleklika, właściciela przedsiębiorstwa „YAX”-WLEKLIK z siedzibą przy ul. Wjazdowej 5 w Legnicy, za bezprawne umieszczenie w „wykazie wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia publicznego lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu”, znajdującym się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oświadcza, że dokonał wpisu do wykazu z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, czym naruszył dobre imię Pana Jana Piotra Wleklika.

Powiązane artykuły

 

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx