przeglądanie Kategoria

11. Listopad

Kukułcze jajo

Ostatnim rzutem na taśmę ustępujący rząd, podczas posiedzenia w dniu 27 października, przyjął projekt nowej ustawy Prawo…

JEST NOWY RZĄD

W dniu 16 listopada 2015 r., dwadzieścia dwa dni po wyborach parlamentarnych, Prezydent Andrzej Duda powołał rząd, na którego…

PROJEKT NOWEGO PZP

W dniu 27 października 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłożony przez prezesa…

SZPITALE NIE CHCĄ KOMERCJALIZACJI

Spośród 540 publicznych placówek opieki zdrowotnych tylko 7 proc. planuje w najbliższym czasie przekształcić się w spółki prawa…

DOTACJE DLA KULTURY

Do 30 listopada samorządowe instytucje kultury mogą wnioskować do Narodowego Centrum Kultury o dofinansowanie w programie Bardzo…

MIEJSCA PRACY DLA MŁODYCH

Pod koniec października prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną przez Sejm 25 września ustawę o promocji zatrudnienia i…

BUDOWA WSCHODNIEGO ODCINKA A2

Łącznie 19 firm i konsorcjów złożyło wnioski o udział w przetargu na projekt i budowę autostrady A2 Warszawa –…

DOFINANSOWANIE E-USŁUG

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie e-usług w administracji rządowej. Szanse na dofinansowanie mają ci, którym…

NIK O BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Aktualny model funkcjonowania biegłych nie gwarantuje powoływania najlepszych ekspertów, terminowo wydających merytoryczne i…

OŚWIADCZENIE PREZESA UZP

Na portalu Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczone zostało następujące oświadczenie: „W związku z treścią prawomocnego wyroku…