http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

PAKT DLA WSI

139

PAKT DLA WSI

Jest już robocza wersja Paktu Dla Wsi. Opracowanie tego dokumentu realizowane jest we współpracy z Ministrem Rozwoju oraz innymi resortami, tak, aby można było efektywnie wykorzystać środki nie tylko Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ale także z polityki spójności. W obecnej perspektywie finansowej do wykorzystania na rozwój obszarów wiejskich jest 13,5 mld euro wobec 17,2 mld euro w latach 2007-2013. Oznacza to, że brakuje 5,2 mld euro, które można by dołożyć z polityki spójności. Dotychczas, w ramach szerokich konsultacji z udziałem samorządów województw, pozostałych resortów, instytutów naukowych, Izb Rolniczych oraz ekspertów z różnych dziedzin, zaproponowano ponad 360 propozycji różnorodnych przedsięwzięć do wykorzystania w ramach Paktu. Analiza nadesłanych propozycji wykazuje, iż wiele propozycji dotyczyło rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także edukacji na obszarach wiejskich. Natomiast w zakresie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich, największa liczba proponowanych przedsięwzięć dotyczy szeroko pojętej ochrony środowiska, tj. gospodarowania zasobami wodnymi, ochrony gleb, modernizacji energetyki. Pakt dla wsi będzie dokumentem rządowym w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, motorem napędowym współpracy, koordynacji, efektywności i przemyślanego wydatkowania pieniędzy. Zatwierdzenie projektu Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju przez rząd planuje się na październik 2016 r.

Powiązane artykuły

 

www.portalsamorządowy.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx