PAKT DLA WSI

135

PAKT DLA WSI

Jest już robocza wersja Paktu Dla Wsi. Opracowanie tego dokumentu realizowane jest we współpracy z Ministrem Rozwoju oraz innymi resortami, tak, aby można było efektywnie wykorzystać środki nie tylko Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ale także z polityki spójności. W obecnej perspektywie finansowej do wykorzystania na rozwój obszarów wiejskich jest 13,5 mld euro wobec 17,2 mld euro w latach 2007-2013. Oznacza to, że brakuje 5,2 mld euro, które można by dołożyć z polityki spójności. Dotychczas, w ramach szerokich konsultacji z udziałem samorządów województw, pozostałych resortów, instytutów naukowych, Izb Rolniczych oraz ekspertów z różnych dziedzin, zaproponowano ponad 360 propozycji różnorodnych przedsięwzięć do wykorzystania w ramach Paktu. Analiza nadesłanych propozycji wykazuje, iż wiele propozycji dotyczyło rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także edukacji na obszarach wiejskich. Natomiast w zakresie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich, największa liczba proponowanych przedsięwzięć dotyczy szeroko pojętej ochrony środowiska, tj. gospodarowania zasobami wodnymi, ochrony gleb, modernizacji energetyki. Pakt dla wsi będzie dokumentem rządowym w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, motorem napędowym współpracy, koordynacji, efektywności i przemyślanego wydatkowania pieniędzy. Zatwierdzenie projektu Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju przez rząd planuje się na październik 2016 r.

Powiązane artykuły

 

www.portalsamorządowy.pl