http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Partnerskie inspiracje dla zamówień publicznych

67

Co zamówienia publiczne mają wspólnego z partnerstwem publiczno-prywatnym? Niemało. Cytuję poniżej akty wykonawcze do ustawy o PPP, które powinny być co najmniej inspiracją do analizy ryzyka i porównania wariantów realizacji przedsięwzięcia, o których mowa w art. 83 Pzp. Nie chodzi, oczywiście, o tak skomplikowane analizy, jakie robić należy w projektach PPP, niemniej w czasie opracowywania analizy potrzeb i wymagań warto inspirować się listą ryzyk i sposobem podejścia do analizy ryzyka zawartymi w tych zwięzłych aktach prawnych.

 

Zamówienia publiczne wiążą się z ryzykiem. Zadaniem zamawiającego jest optymalne zarządzanie ryzykiem. Nie bez powodu analiza przedwdrożeniowa musi zawierać analizę ryzyka związanego z postępowaniem o udzielenie i realizację zamówienia (art. 83 ust. 3 pkt 5 Pzp).

Jeśli analiza ryzyka ma mieć jakikolwiek sens, nie może ograniczać się do sztampowej wyliczanki jakichś zdarzeń (widziałem ostatnio). Czyżby ktoś rozpowszechniał w necie „listę standardowych ryzyk do przekopiowania do analizy potrzeb i wymagań? Jeśli analiza ryzyka ma wnieść wartość dodaną do projektu, musi zawierać również matrycę ryzyka, działania minimalizujące wpływ ryzyka oraz alokację poszczególnych ryzyk.

Rozumiem, że nie jest łatwo zdefiniować ryzyka. Tu przychodzi z pomocą pewien akt wykonawczy do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym – dawno już nie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. (…)

 

 

Poza tym w artykule:

  • Lista ryzyk
  • Optymalna alokacja ryzyka

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx