http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Trzy pytania w temacie numeru

58

Trzy pytania w temacie numeru opracowują, a następnie odpowiedzi na nie, wraz z komentarzem, przedstawiają eksperci Grupy Doradczej SIENNA. Dzisiaj są one następujące:

 

  1. Podmiot publiczny zdecydował o wszczęciu postępowania o wybór partnera prywatnego nie przeprowadzając analizy potrzeb i wymagań zgodnie z art. 83 Pzp, ani nie wnioskując o opinię ministra właściwego, zgodnie z art. 3b ust 1 ustawy o PPP. Czy naruszył prawo?
  2. W umowie o PPP (o realizację usług publicznych) zawartej na 10 lat nie przewidziano waloryzacji wynagrodzenia partnera prywatnego. Czy słusznie?
  3. W umowie o PPP wskazano, że partner prywatny nabędzie w celu jej wykonywania akcje spółki, w której akcje takie ma podmiot publiczny. Spółka ta poza zakresem objętym umową o PPP realizuje też inne przedsięwzięcia, a akcjonariuszami są też inne podmioty, niż podmiot publiczny. Czy takie postanowienia umowy o PPP są prawidłowe?

 

 

Odpowiedzi na pytania z numeru majowego

Prawidłowe odpowiedzi na pytania „w temacie numeru” majowego, dotyczącego zamówień publicznych w kontekście wojny w Ukrainie, są następujące: (…)

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx