http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Partnerstwo publiczno-prywatne czyli legalny związek partnerski

77

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest formą wykonywania zadań publicznych – w znaczeniu materialnoprawnym – istniejącą zapewne tak długo, jak samo państwo. Na przestrzeni lat podlegało wielu transformacjom, a w znanym nam modelu jest realizowane od kilkudziesięciu lat.

 

Uwagi wstępne

Do polskiego porządku prawnego partnerstwo publiczno-prywatne zostało wprowadzone niedawno, ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, która weszła w życie 27 lutego 2009 r.

 

Mimo 13 lat funkcjonowania ustawy i kilku nowelizacjom, nie udało się zaradzić niskiej skuteczności postępowań i niewielkiej popularności tego rozwiązania prawnego. Możliwe, że wynika to z dużej nieufności do wszelkich form współpracy sektora prywatnego i publicznego, w których poziom skomplikowania relacji wykracza poza znane i lubiane proste umowy na dostawy, roboty budowlane lub usługi.

Ewolucja administracji publicznej zmierza w kierunku stopniowej rezygnacji z władczych form na rzecz alternatywnych aktywności zwiększających udział obywateli i ich współdziałanie przy wykonywaniu władzy oraz koncentrację na kliencie. Ta koncepcja, zmieniająca typową administrację urzędniczą w administrację zarządzaną nowocześnie, wzorowaną na przedsiębiorstwie, wpływa na sposób wykonywania zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnoty. Zadań, których odbiorcami (klientami) są obywatele i którzy powinni mieć zapewniony dostęp i możliwość wyboru usług możliwie najlepszej jakości na możliwie najkorzystniejszych warunkach. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • W poszukiwaniu efektywności
  • Partnerstwo, czyli równość
  • PPP – co to takiego?
  • PPP a zwykłe zamówienie publiczne
  • Najpopularniejsze modele PPP
  • Podział ryzyk w PPP
  • Analiza jest obowiązkowa
  • Trzy sposoby wyboru partnera
  • PPP w formie spółki
  • Jaka przyszłość PPP?

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx