Partnerstwo publiczno – prywatne: Hybrydowe PPP w okresie programowania UE na lata 2014 – 2020

69

Partnerstwo publiczno – prywatne

 

Hybrydowe PPP w okresie

programowania UE na lata 2014 – 2020

 

Sektor publiczny, w tym głównie jednostki samorządu terytorialnego, planując realizację projektów inwestycyjnych z udziałem środków unijnych, nieustannie boryka się z poważnymi ograniczeniami finansowymi. Podmioty publiczne nie spłaciły jeszcze zobowiązań kredytowych zaciąganych w związku z projektami wdrażanymi w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013, a już stają przed koniecznością zapewnienia wkładu własnego do przedsięwzięć realizowanych w okresie programowania 2014 – 2020.

Powiązane artykuły

Rafał Cieślak

 

Wstęp

            Nieustannie rosnące koszty zadań publicznych i konieczność budowy lub modernizacji infrastruktury publicznej sprawiają, żecoraz…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis