Patologie systemu zamówień publicznych po stronie podaży i popytu w sektorze samorządowym

67

Zjawiska patologiczne na rynku zamówień publicznych będą hamować implementację nowych przepisów wspólnotowych w sektorze samorządowym, przy czym zidentyfikowane bariery nie mają wyłącznie charakteru prawnego, ale ich źródłem są także czynniki psychologiczne. Wskazują na to słabe kompetencje pracowników samorządowych oraz ich niewłaściwe wynagradzanie. Istotne znaczenie mają także antykonkurencyjne zachowania wykonawców.

                         

Justyna Olszewska-Stompel

Powiązane artykuły

Rynek zamówień publicznych w Polsce

– podmioty, relacje, zachowania nabywcze

Aby rozważać patologie systemu zamówień publicznych należy krótko zdefiniować strony podaży i popytu na rynku zamówień oraz relacje zachodzące…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis