Patologie systemu zamówień publicznych po stronie podaży i popytu w sektorze samorządowym

109

Część druga

Powiązane artykuły

Zjawiska patologiczne na rynku zamówień publicznych będą hamować implementację nowych przepisów wspólnotowych w sektorze samorządowym, przy czym zidentyfikowane bariery nie mają wyłącznie charakteru prawnego, ale ich źródłem są także czynniki psychologiczne. Wskazują na to słabe kompetencje pracowników samorządowych oraz ich

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis