Polskie zamówienia na europejskim rynku zamówień publicznych w roku 2017

48

Od początku 2017 roku do końca maja w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano ogółem 81.250 ogłoszeń o przetargach. Z tego 62.270 (76,64%) przetargów ogłosiły „stare” kraje członkowskie UE, 18.980 (23,36%) przetargów ogłosiły „nowe” kraje członkowskie UE.

Polscy zamawiający opublikowali 8.302 (w roku 2016 – 7.641) ogłoszenia o przetargu i konkursie (około 10,2% przetargów ogłoszonych przez wszystkie kraje UE), opublikowano

Powiązane artykuły

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis