http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

PEŁNOMOCNIK DS. INICJATYW LOKALNYCH

42

W dniu 16 stycznia w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Jak powiedział Stanisław Krakowski, dyrektor biura komunikacji w resorcie polityki regionalnej, na razie nie wyznaczono konkretnej osoby do pełnienia tej funkcji. Dodał, że zakres kompetencji nowego organu będzie podobny do tego, które posiadał Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.  Zgodnie z rozporządzeniem do zadań Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych będzie należało m.in. monitorowanie prac podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu popularyzacji i ułatwienia realizacji lokalnych inicjatyw społecznych oraz współpraca z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w zakresie działań wpływających na wzrost powszechności i rozwój lokalnych inicjatyw społecznych. Pełnomocnik będzie też inicjował działania mających na celu popularyzację i promocję podejmowania lokalnych inicjatyw społecznych w administracji publicznej, a także opiniował projekty rządowych aktów prawnych w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw społecznych.

 

źródło: Serwis samorządowy PAP

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx