Piękny jubileusz

62

Wypowiedź Małgorzaty Stręciwilk,

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

 

 

Powiązane artykuły

Dziesięciolecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej to piękny jubileusz, to ważna rocznica dla systemu zamówień publicznych. Trudno przecenić znaczenie działalności Izby, tak w zakresie samej istoty jej działalności, tj. rozwiązywania sporów zamówieniowych, jak i w procesie dokonującego się tą drogą kształtowania wykładni przepisów prawa i wspierania celów systemu zamówień publicznych.

Osobiście mam szczególną perspektywę spojrzenia na ten jubileusz z tego względu, że przez kilka…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis