http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Plany postępowań o udzielenie zamówienia

65

Temat numeru: stosowanie znowelizowanych przepisów Pzp

 

Plany postępowań o udzielenie zamówienia

 

Wprowadzony nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. art. 13a nakłada na zamawiających – jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz związki tych podmiotów – obowiązek publikacji na stronie internetowej planu postępowań o zamówienie publiczne na dany rok finansowy, jakie zamierzają przeprowadzić. Zgodnie z art. 14 ustawy nowelizacyjnej obowiązek ten po raz pierwszy ma zastosowanie do planów sporządzanych na rok 2017.

 

Powiązane artykuły

Z uwagi na to, iż jest to regulacja ważna, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotował opinię…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx