http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne w styczniu 2017 roku

75

Rynek zamówień publicznych

 

Zamówienia publiczne

w styczniu 2017 roku

 

W styczniu 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 17.403ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych. Jest to liczba większa o około 10% od liczby ogłoszeń, opublikowanych w analogicznym okresie roku 2016 (15.814). W TED polscy zamawiający opublikowali 1.027 ogłoszeń o przetargu i konkursie (w roku 2016 – 1.317). W stosunku do liczby przetargów ogłoszonych przez „nowe” kraje członkowskie UE, zamówienia „polskie” stanowiły około 38% (w styczniu roku ubiegłego blisko 50%).

Liczba przetargów ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym UE

Powiązane artykuły

w latach 2016 – 2017

(diagram ze str. 1 „Informacji o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w roku 2017)

Liczba opublikowanych ogłoszeń o zamówieniach i konkursach opublikowanych w BZP jest o około 7,0% większa w stosunku do tego samego…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx