http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Platforma eNotices2 – błąd systemu

76

Od dnia 25 października 2023 r. w celu publikacji ogłoszeń w DUUE zamawiający obowiązani są korzystać z platformy eNotices2. Na przestrzeni ostatnich lat chyba żadna zmiana związana z szeroko rozumianym systemem zamówień publicznych w Polsce nie wywołała takiej frustracji wśród pracowników zamawiającego, jak zamknięcie aplikacji eNotices (zintegrowanej z wieloma platformami zakupowymi) i wdrożenie w jej miejsce platformy eNotices2.

 

TROCHĘ HISTORII

W dniu 23 września 2019 r. przyjęto rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1780 ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 („e-formularze”).

Rozporządzenie 2019/1780 ustanowiło standardowe formularze (e-formularze) do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i zastąpiło rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986, w celu dostosowania standardowych formularzy określonych w tym rozporządzeniu do transformacji cyfrowej. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • POCZĄTKOWY CHAOS
  • URZĄD PUBLIKACJI UNII EUROPEJSKIEJ (UPUE)
  • URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  • SPOŁECZNOŚĆ ZAMAWIAJĄCYCH
  • JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE
  • PLUS SYSTEMU
  • PODSUMOWANIE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx