http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Jak polubić eNotices2

41

Od 25 października 2023 r. do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej należy stosować wyłącznie formularze ustanowione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 (e-formularze). Jak na wdrożenie nowych e-formularzy zareagowali polscy zamawiający?

 

STARE PROBLEMY I NOWE TRUDNOŚCI

Każda kolejna odsłona regulacji unijnych odnoszących się do wzorów formularzy służących do publikacji ogłoszeń w Dz.U. UE przynosi ze sobą nowe kontrowersje. 

Nie wybiegając daleko w przeszłość, w odniesieniu do wzorów standardowych formularzy do publikacji ogłoszeń określonych rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011, problematyczne były w szczególności kwestie związane z:

  • brakiem pól przeznaczonych do uzupełnienia stosowanych w danym postępowaniu podstaw wykluczenia (tu zamawiający wpisywali stosowane podstawy wykluczenia i wymagane w tym zakresie podmiotowe środki dowodowe najczęściej w ramach kryteriów kwalifikacji odnoszących się do uprawnień/zezwoleń, względnie ujmowali ww. informacje w ramach pól umożliwiających wpisanie dodatkowych informacji), czy też
  • istotne ograniczenia ilości znaków w ramach poszczególnych pól formularzy, powodujące, że zamawiającym trudno było realnie „zmieścić” w ogłoszeniu wszystkie wymagane treści (tu zamawiający po wykorzystaniu pełnej przewidzianej w danym polu liczby znaków, kontynuowali dalej w innych polach, często zupełnie niezwiązanych z danym zagadnieniem, ale umożliwiających wpisanie dodatkowych znaków). (…)

 

Poza tym w artykule:

  • UDOGODNIENIA eNotices2
  • ŹRÓDŁA PROBLEMÓW – SUBIEKTYWNA DIAGNOZA

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx