http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

PODSTAWY PARTNERSTWA

40

Podmioty publiczne, w tym głównie samorządowe, co do zasady odpowiedzialne są za zabezpieczenie i realizację na rzecz obywateli tzw. usług publicznych (między innymi media, ochrona zdrowia, transport, edukacja). Nie zawsze jednak mają możliwość wykonywania tych zadań. I tu właśnie wkraczać powinno partnerstwo publiczno- prywatne.

Najczęściej brak zdolności do finansowania zadania związany jest z niedostatkiem środków budżetowych w jednostkach publicznych. Nie należy jednak utożsamiać PPP z darmową realizacją usług publicznych przez prywatnych przedsiębiorców, o czym będziemy jeszcze przypominać w tym i kolejnych artykułach z serii. Nawet jednak tam, gdzie podmioty publiczne nie borykają się z problemami finansowymi, coraz częściej sięgają po formułę współpracy z sektorem prywatnym. Wynika to z faktu, że nie zawsze strona publiczna legitymuje się odpowiednimi kompetencjami posiadanymi przez wyspecjalizowane podmioty prywatne, a sposób przygotowania, realizacji, utrzymania i zarządzania inwestycjami przez tych ostatnich z założenia ma gwarantować wyższą jakość świadczonej usługi publicznej.

Dlatego też warto zapoznać się z tym rodzajem współpracy i zyskać kompetencje dla realizacji projektów PPP, jeżeli pojawi się taka potrzeba. W tym oraz kolejnych artykułach z serii, którą dzisiaj inaugurujemy, postaramy się Państwa przekonać, że, zwłaszcza na obecne czasy, partnerstwo publiczno-prywatne to naprawdę dobry pomysł.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PPP

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest prawnie uregulowaną relacją pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem  prywatnym mającą na celu świadczenie usług publicznych przez partnera prywatnego w oparciu o infrastrukturę publiczną. Partner prywatny może świadczyć usługi wykorzystując wytworzone przez siebie nowe obiekty lub obiekty które zmodernizuje i wyremontuje. Definicja projektów PPP również obejmuje takie projekty, gdzie partner prywatny jest odpowiedzialny wyłącznie za utrzymanie i/lub zarządzanie składnikami infrastruktury wytworzonymi przez sektor publiczny. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ETAPY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP
  • CECHY PROJEKTÓW PPP
  • OCENA EFEKTYWNOŚCI
  • UMOWA O PPP
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UTRZYMANIE I ZARZĄDZANIE AKTYWAMI
  • FINANSOWANIE PROJEKTÓW PPP
  • ZARZĄDZANIE UMOWĄ O PPP
  • ZWROT INFRASTRUKTURY STRONIE PUBLICZNEJ PO ZAKOŃCZENIU UMOWY O PPP
  • DLACZEGO WARTO REALIZOWAĆ PROJEKTY PPP
  • PPP SIĘ ZMIENIA

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx