http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Podstawy wykluczenia wykonawcy w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2012 r.

36

W dniu 13 grudnia 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie  C-465/11, ustosunkowując się do pytań prejudycjalnych, postawionych przez Krajową Izbę Odwoławczą. Dotyczyły one zgodności norm zawartych w przepisie art. 24 ust. 1 pkt. 1a Prawa zamówień publicznych z prawem unijnym, a w konsekwencji możliwości stosowania tego przepisu jako podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne. Podstawy wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne zawarte zostały w art. 45 dyrektywy klasycznej. Do przepisu tego odwołuje się art. 54 ust. 4 dyrektywy sektorowej. W przypadku obu dyrektyw mamy zatem do czynienia z tym samym katalogiem przesłanek, będących podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania. Art. 45 dyrektywy klasycznej podzielony został na dwie zasadnicze części. W ust. 1 ustawodawca unijny zawarł obligatoryjne przesłanki wykluczenia, zaś w ust. 2 został zawarty katalog przesłanek fakultatywnych. Państwo członkowskie, działając w interesie ogólnym, ma możliwość odstąpienia od stosowania podstaw wykluczeń nawet w przypadku którejś z obligatoryjnych przesłanek.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx