http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

PODWYŻKI DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

44

PODWYŻKI DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

 

Powiązane artykuły

W lipcu – a nie w marcu, jak zakładano – mają wejść w życie przepisy przewidujące nowe kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Dalsze prace nad rozporządzeniem uzależnione są jednak od oszacowania skutków finansowych projektu.Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed w piśmie do Marka Olszewskiego, współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, poinformował, że resort pracy przewiduje kolejne przesunięcie daty wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. „W związku ze zgłaszanymi w trakcie uzgodnień i konsultacji uwagami dotyczącymi terminu wprowadzenia projektowanej regulacji, przewiduje się przesunięcie daty wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia z dnia 1 marca 2017 r. na dzień 1 lipca 2017 r.” – podał wiceminister. Ma to umożliwić jednostkom samorządu terytorialnego przygotowanie się do wprowadzenia w życie nowych rozwiązań oraz dokonanie ewentualnych zmian w swoich budżetach. Wiceminister zastrzegł przy tym, że oszacowanie skutków finansowych związanych z wejściem w życie rozporządzenia jest warunkiem dalszych prac nad projektem. W projekcie nowelizacji rozporządzenia ws. wynagradzania pracowników samorządowych, datowanym na 18 listopada ub.r., zaproponowano, aby kwota wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania wynosiła 1,7 tys. zł (obecnie 1,1 tys. zł). Stanowi to ok. 85 proc. pensji minimalnej w 2017 r. Po wejściu w życie rozporządzenia miałaby się również zamienić dotychczasowa forma ustalania stawek dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania m.in. wicemarszałkowi, zastępcy wójta i skarbnikowi. Aktualny model procentowy zostałby zastąpiony przez kwotowy. Pierwotnie zakładano, że projekt wejdzie w życie z początkiem tego roku.

źródło: Serwis Samorządowy PAP

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx