PODWYŻSZENIE PROGU STOSOWANIA PZP

51

W dniu 27 marca 2013 roku do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych został skierowany projekt nowelizacji Pzp dotyczący podwyższenia progu kwotowego z 14 tys. euro do 20 tys. euro, od którego obowiązuje stosowanie procedur określonych w Prawie zamówień publicznych. Celem zmian jest zagwarantowanie przedsiębiorcom niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych oraz zapewnienie przejrzystości postępowania i wyboru wykonawcy. Zmiana jest zgodna z zasadami traktatowymi i zbliży próg obowiązujący w Polsce do progu funkcjonującego w zamówieniach publicznych w 24 innych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Powiązane artykuły

Źródło: Sejm RP / UZP