ŚRODKI UNIJNE NA PROJEKTY KOLEJOWE

40

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, do końca marca 2013 r. podpisano 32 umowy przyznające środki unijne z Programu Infrastruktura i Środowisko na projekty kolejowe. Ich wartość wynosi prawie 25 mld zł, z czego 12 mld zł stanowi unijne wsparcie. Oznacza to, że wykorzystano prawie 60 proc. środków przeznaczonych na sektor kolejowy w latach 2007-2013. Wszystkie przedsięwzięcia, dla których podpisano umowy o dofinansowanie, mają na celu poprawę stanu połączeń kolejowych, zarówno pasażerskich, jak i towarowych. Dotyczy to również inwestycji pn. Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne).Pieniądze unijne dla tego projektu przyznano pod koniec marca br. W ramach tego przedsięwzięcia, wartego ponad 2 mld zł, wyremontowanych zostanie 66 kilometrów linii kolejowej. Pozwoli to na jazdę na tym odcinku z maksymalną prędkością: 160 km/h dla pociągów pasażerskich oraz 120 km/h dla pociągów towarowych. W efekcie usprawni się transport w I Transeuropejskim Korytarzu Transportowym, zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz poprawi stan środowiska w otoczeniu linii. Wszystkie projekty kolejowe w Programie Infrastruktura i Środowisko są współfinansowane z priorytetu VIITransport przyjazny środowisku.

Powiązane artykuły

Źródło: MRR