http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Pojęcie zamówienia publicznego Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie C-410/14

54

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

 

Pojęcie zamówienia publicznego

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie C-410/14

Powiązane artykuły

 

Przedmiotem wyroku był wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Oberlandesgericht Dusseldorf (wyższy sąd krajowy w Dus­seldorfie, Niemcy) postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2014 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 29 sierpnia 2014 r., w postępowaniu: Dr. Falk Pharma GmbH przeciwko DAK-Gesundheit przy udziale Kohlpharma GmbH.

 

W Y R O K

1.Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx