http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Porozumienia gminne na zagospodarowania odpadów, a zamówienia publiczne w prawie UE

49

 

Powiązane artykuły

Gminy mogą wykorzystać instytucję porozumień gminnych w celu kierowania odpadów do wskazanych instalacji zagospodarowania odpadów z pominięciem stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-460/06 Stadt Hamburg. Cztery jednostki samorządu terytorialnego (Landkreise) w Dolnej Saksonii – Rotenburg (Wümme), Harburg, Soltau-Fallingbostel oraz Stade, zawarły w 1995 r. z miastem Hamburg umowę o unieszkodliwianie odpadów w nowym zakładzie odzysku termicznego w Rugenberger Damm o zdolności przerobowej 320 000 ton, produkującym jednocześnie energię elektryczną i cieplną, którego ukończenie planowano na 1999 r. Na podstawie tej umowie miasto Hamburg zobowiązało się do rezerwacji dla czterech omawianych Landkreise zdolność przerobową 120 000 ton, po określonej cenie obliczanej według tego samego wzoru dla każdej ze stron. Wynagrodzenie miało być płatne do miasta Hamburg, które miało je przekazywać podmiotowi prowadzącemu instalację zagospodarowania odpadów, będącemu kontrahentem miasta Hamburg. Czas trwania umowy wynosił dwadzieścia lat. Strony jednocześnie ustaliły, że rozpoczną negocjacje najpóźniej pięć lat przed wygaśnięciem tej umowy, aby zadecydować o jej przedłużeniu. Rozpatrywana umowa została zawarta z wolnej ręki pomiędzy czterema Landkreise i miastem Hamburg bez przeprowadzenia postępowania przetargowego przewidzianego w dyrektywie 92/50.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx