http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY UZP I UOKiK

42

W dniu 1 września 2017 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  podpisali Porozumienie o współpracy, którego celem jest wzmocnienie efektywności realizacji ustawowych zadań obydwu urzędów.

Porozumienie przewiduje między innymi: wymianę informacji dotyczących zagrożenia wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych, stosowania praktyk ograniczających konkurencję, a w szczególności zmów przetargowych, inicjowanie i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i promocyjnym, konsultacje przy opracowywaniu dokumentów o charakterze strategicznym, uzgadnianie i podejmowanie, z uwzględnieniem swojej właściwości, wspólnych działań, a także współpracę przy przygotowywaniu propozycji zmian legislacyjnych w przepisach dotyczących obszarów z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz w przepisach regulujących system zamówień publicznych, mających na celu wyeliminowanie zdiagnozowanych nieprawidłowości oraz zapobieganie pojawieniu się nowych.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY UZP I UOKiK.JPG

 

źródło: www.uzp.gov.pl


https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx