Porozumienie Prezesa UZP i uczelni wyższych

44

19 października w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia dotyczącego przygotowania oraz prowadzenia studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych pomiędzy Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych a rektorami uczelni wyższych: Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetem Wrocławskim. Sygnatariusze Porozumienia podkreślili wagę procesu kształcenia w zakresie zamówień publicznych oraz przygotowania wysoko wykwalifikowanej kadry. Zawarte Porozumienie jest kontynuacją wieloletniej współpracy Urzędu Zamówień Publicznych z uczelniami wyższymi.