http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Portal e-USŁUGI

172

W dniu 23 kwietnia 2018 r. oferta Otwartego Rynku Elektronicznego (Marketplanet) została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę dostępu do platformy zakupowej dla Jednostek Administracji Państwowej” prowadzonym przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR). Głównym celem projektu jest udostępnienie usługi dostępu do platformy – portalu e-Usług, zapewniającego komunikację elektroniczną między Zamawiającym a Wykonawcą, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z elektronizacji Zamówień Publicznych wchodzącymi w życie 18 października 2018 r. Jednym z elementów wdrożenia jest także integracja z powstającą platformą centralną e-Zamówienia. Rozwiązanie umożliwi wszystkim Jednostkom realizację zamówień publicznych po wejściu w życie przepisów dotyczących elektronizacji. Prowadzenie całości postępowań, w jednym narzędziu, zgodnie z przepisami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych mechanizmów wspierających wybór Wykonawcy. Podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty było przedstawienie rozwiązania spełniającego wszystkie wymagania SIWZ. Dodatkowo warunkiem udziału w postępowaniu było posiadanie wskazanego w specyfikacji doświadczenia. W postępowaniu udział brało 4 Wykonawców, w tym jeden został odrzucony, gdyż treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ, drugi został wykluczony.

źródło: inf. pras. COAR

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx