POSIEDZENIE RADY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

44

W dniu 13 marca odbyło się kolejne posiedzenie Rady Zamówień Publicznych. Poza omówieniem bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych, członkowie Rady wysłuchali informacji Prezesa UZP na temat stanu prac i przygotowań związanych z elektronizacją zamówień publicznych. W toku dyskusji podkreślono duże zaangażowanie kierownictwa Urzędu w działania, związane z dotrzymaniem terminów wdrożenia poszczególnych etapów elektronizacji.

Powiązane artykuły

informacja własna