Postępowanie kwalifikacyjne na członków KIO

50

W dniu 28 maja Prezes Rady Ministrów ogłosił postępowanie kwalifikacyjne na kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej. Z ogłoszenia wynika, iż w wyniku tego postępowania do KIO powołane zostaną cztery osoby. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 30 czerwca br.

Powiązane artykuły

źródło: www.uzp.gov.pl