Pozacenowe kryteria oceny ofert jako mierniki wartości transakcyjnej

58

Uwagi ogólne

            Stosowanie w zamówieniach publicznych kryteriów pozacenowych to ogólny trend obserwowany w europejskich zamówieniach publicznych. W Polsce – po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych – kryteria oceny ofert inne niż cena stały się standardem. Podstawowym problemem, z którym należy się zmierzyć, jest pytanie o to, czy zamawiający stosują kryteria pozacenowe w sposób świadomy. Dopiero wówczas można mówić o stosowaniu adekwatnych metod umożliwiających ocenę spełniania kryteriów.

Powiązane artykuły

            Z danych przedstawionych przez Urząd Zamówień Publicznych w trakcie konferencji „Zmiany w systemie zamówień publicznych – w kierunku odpowiedzialnego rozwoju”, która odbyła się 19 i 20 grudnia 2016 r. w Krakowie wynika, że zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis