http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

POZEW PREZESA UZP

58

W dniu 19 kwietnia 2013 roku Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wniósł pozew o stwierdzenie nieważności czterech umów, w sprawie zamówienia publicznego, zawartych w ramach realizacji programu PESEL2 przez Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (obecnie Centrum Projektów Informatycznych) oraz IBM Polska Sp. z o.o. Wystąpienie do sądu                    z powództwem w niniejszej sprawie stanowi następstwo kontroli doraźnej Prezesa Urzędu w przedmiocie przeprowadzonych przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W postępowaniach tych zamawiający udzielił zamówienia na dostarczenie oprogramowania informatycznego z wyłączeniem stosowania przepisów Pzp, a następnie, powołując się na brak posiadania praw autorskich do modyfikacji systemu, wynikający z zapisów umowy w sprawie udzielenia ww. zamówienia oraz doświadczenie wykonawcy, niezasadnie zastosował tryb z wolnej ręki, udzielając twórcy oprogramowania informatycznego zamówień na jego modyfikację. Wartość umowy na dostarczenie oprogramowania wyniosła blisko 45 tys. zł, natomiast wartość zamówień udzielonych w trybie z wolnej ręki opiewa na kwotę ponad 70 mln zł.

Powiązane artykuły

Źródło: Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2013, www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx