Prawna ochrona aktywów informacyjnych przedsiębiorstwa

35

Prawna ochrona

aktywów informacyjnych przedsiębiorstwa

Część czwarta

Powiązane artykuły

Marek Ryszkowski

 

W tej części artykułu omówione zostaną dwie ustawy: o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz… 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu