Prawna ochrona aktywów informacyjnych przedsiębiorstwa

29

Prawna ochrona

aktywów informacyjnych przedsiębiorstwa

Część piąta

Marek Ryszkowski

 

Do aktywów informacyjnych (niematerialnych) przedsiębiorstwa należy niewątpliwie zbiór informacji, które spełniają kryteria zaliczenia ich do tajemnic przedsiębiorstwa. Kryteria te, w liczbie trzech, określono w art. 11, ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu