O potrzebie usprawnienia środków ochrony prawnej

50

O potrzebie usprawnienia środków ochrony prawnej

Dr Włodzimierz Dzierżanowski

Powiązane artykuły

 

            Środki ochrony prawnej to instrumenty zwalczania niezgodnych z prawem praktyk zamawiającego, w tym zaniechania czynności, do których zamawiający był zobowiązany. Choć formalnie uczestnicy postępowania o zamówienie publiczne są sobie równi, to w praktyce zamawiający posiada pozycję dominującą. Uprawnieniem zamawiającego jest określenie…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu