http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Prawne aspekty umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi

57

Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi to element szeroko rozumianego PPP, cieszący się ostatnio wzmożonym zainteresowaniem sektora publicznego. Należy jednak pamiętać, że umowa koncesji sprawdza się tylko w określonych rodzajach przedsięwzięć. Aktem prawnym stanowiącym podstawę realizowania inwestycji w modelu koncesyjnym jest ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Instytucja koncesji zwana jest często „małym PPP”. Powodem tego nie jest horyzont czasowy uchwalenia tej ustawy, zbliżony do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ale przede wszystkim model współpracy, jaki wprowadza w życie. Koncesja na roboty budowlane lub usługi przypomina w swoim kształcie zamówienie publiczne. Podstawowa różnica z jaką mamy w tym przypadku do czynienia, dotyczy sposobu wynagrodzenia wykonawcy. O ile w przypadku klasycznego zamówienia, wynagrodzenie obejmuje zazwyczaj określoną i z góry znaną kwotę pieniężną, o tyle w przypadku koncesji wynagrodzeniem jest prawo eksploatacji określonego obiektu (prawo wykonywania określonej usługi – w zależności od przedmiotu koncesji).

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx