Prawnik podpowiada

37

Planujemy wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej uregulowanej w art. 24aa ustawy. Pojawił się też pomysł, aby skorzystać z aukcji elektronicznej. Czy możliwe jest połączenie tych instytucji i przewidzenie aukcji elektronicznej w postępowaniu prowadzonym z wykorzystaniem procedury odwróconej?

Powiązane artykuły

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis