http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Przynależność do grupy kapitałowej

73

Temat numeru: stosowanie znowelizowanych przepisów Pzp

 

 

 

Przynależność do grupy kapitałowej

 

 

W poprzednim stanie prawnym weryfikacja przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej nakładała na niego obowiązek złożenia wraz z ofertą odpowiednich oświadczeń i dokumentów, a na zamawiających – obowiązek sprawdzenia ich prawidłowości. Po nowelizacji procedura ta miała być uproszczona, jednakże obecna regulacja jest ciągle źródłem problemów i niekiedy przyczynia się do wydłużania, a nie ułatwienia przebiegu postępowania.

 

Władysław Iwaniec

 

 

Powiązane artykuły

Aktualne przesłanki wykluczenia wykonawców,

należących do tej samej grupy kapitałowej

 

            Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jedynie w przypadku gdy udowodnią, że istniejące między

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx