Prawo zamówień publicznych po nowelizacji Dossier czyli Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

49

Prawo zamówień publicznych po nowelizacji

 

 

Dossier czyli Jednolity Europejski

Powiązane artykuły

Dokument Zamówienia

 

 

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją Pzp jest wprowadzenie postkwalifikacji. Postkwalifikacja – w przeciwieństwie do prekwalifikacji – polega na tym, że najpierw następuje wybór najkorzystniejszej oferty, a następnie weryfikacja kwalifikacji wybranego wykonawcy. Procedura taka była stosowana w niektórych państwach UE (Irlandia, Portugalia) od wielu lat – choć nie była przewidziana w poprzednich dyrektywach, nie…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu