Prawo zamówień publicznych po nowelizacji Potencjał podmiotów trzecich

39

Prawo zamówień publicznych po nowelizacji

 

 

Potencjał podmiotów trzecich

 

 

Na gruncie obowiązujących do dnia 27 lipca 2016 r. przepisów Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogli polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innego podmiotu na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Czerwcowa ustawa nowelizacyjna zasady te nieco zmodyfikowała.

 

Powiązane artykuły

Agnieszka Matusiak

 

 

Dotychczasowe regulacje

i orzecznictwo KIO

 

            Instytucja korzystania z potencjału podmiotów…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu