Rynek zamówień publicznych Rynek zamówień publicznych w latach 2011 – 2015

41

Rynek zamówień publicznych

 

 

Rynek zamówień publicznych

Powiązane artykuły

w latach 2011 – 2015

 

 

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat statystyczna wartość polskiego rynku zamówień publicznych (liczona wg obowiązujących w danym roku kwot progowych) zmniejszyła się o blisko 28 mld zł., co w stosunku do roku 2011 stanowi prawie 20%. Proporcjonalnie do tego…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu