http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Prawo zamówień publicznych po nowelizacji Przesłanki wykluczenia z postępowania

95

Prawo zamówień publicznych po nowelizacji

 

 

 

Przesłanki wykluczenia z postępowania

 

 

Powiązane artykuły

Włodzimierz Dzierżanowski

Katarzyna Kostro

 

            Ustawa w brzmieniu po nowelizacji wprowadza podział na obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania  (art. 24 ust. 1 pkt 12- 23) oraz przesłanki fakultatywne (art. 24 ust. 5).

Przesłanki obligatoryjne

            Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 12 z postępowania wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Przesłanka ma charakter formalny. Nie uzależnia wykluczenia od obiektywnego spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku przesłanek wykluczenia lecz od ich wykazania. To wykonawcę ubiegającego się o zamówienie obciąża bowiem ciężar dowiedzenia okoliczności dopuszczających go do tego udziału. Wykluczeniem skutkuje także zgłoszenie sie do negocjacji wykonawcy który nie został…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx