Prawo zamówień publicznych po nowelizacji Zamówienia in-house

45

Temat numeru: Prawo zamówień publicznych po nowelizacji

Zamówienia in-house

 

Zamówienia in-house, czyli możliwość bezprzetargowego powierzenia zamówień spółkom publicznym, tak państwowym, jak i samorządowym, zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw. Z przebiegu prac nad ustawą nowelizacyjną wynika, że było to jedno z kluczowych zagadnień, które znajdowało wielu zwolenników i równie liczne grono oponentów.

Wojciech Hartung

Zapraszamy do prenumeraty magazynu