Prawo zamówień publicznych – zagadnienia wybrane

47

Część druga

Rażąco niska cena w ofercie

Powiązane artykuły

– „ubruttawiać” wartość zamówienia ?

            Kolejnym zagadnieniem, które budzi od 19 października 2014 r. w praktyce wiele wątpliwości jest stosowanie regulacji art. 90 pzp i badanie ofert pod kątem rażąco niskiej ceny. Po nowelizacji…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu