http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Precyzja w opisie przedmiotu zamówienia oraz dotyczących go wymagań – studium przypadku

49

W wielu postępowaniach przetargowych wciąż spotykamy się z brakiem precyzji przy formułowaniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, między innymi w zakresie niewystarczającego opisu przedmiotu zamówienia, dotyczących go wymagań, czy też np. kryteriów oceny ofert.

Anna Wojtczyk

Przykładem wagi tego problemu jest sprawa zakończona wyrokiem KIO w 2017r., dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rękawiczek jednorazowego użytku.

Powiązane artykuły

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający opisał dokumenty, których będzie żądał w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych w SIWZ. Miedzy innymi wymieniono: „wyniki badań z…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx