PREZENTACJA KONCEPCJI NOWEGO PZP

74

W dniu 6 czerwca 2018 r. odbyło się śniadanie prasowe, podczas którego przedstawicielom mediów przekazane zostały istotne informacje dotyczące przygotowanej przez zespół ekspertów Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych oraz założeń Polityki Zakupowej Państwa. W spotkaniu uczestniczyli: Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

źródło: www.mpt.gov.pl