http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Proces wyjaśniania rażąco niskiej ceny w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej

63

Jedną z najtrudniejszych czynności w codziennej praktyce procesu badania i oceny ofert jest analiza ceny lub kosztu oferty w świetle przepisów art. 89 ust.1 pkt 4 Pzp, nakazujących odrzucanie oferty zawierającej rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Występujące w tym obszarze spory pomiędzy wykonawcami i zamawiającym rozstrzygane są przez KIO, a analiza wybranych wyroków pozwala na unikanie kosztownych błędów.

Badanie ofert w świetle regulacji krajowych

Art. 90 ust.1 Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek zwrócenia się do wykonawcy „o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu” zawsze wtedy, gdy zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, czy zamówienie będzie mogło być należycie wykonane zgodnie z opisanym przedmiotem zamówienia i wymaganiami określonymi w SIWZ.

Ze względu na brak definicji legalnej trzeba przywołać powszechnie przyjęte rozumienie rażąco niskiej ceny, które „pozostaje pojęciem nieostrym, bez względu na zastosowanie pomocniczo wykładni tego pojęcia przy użyciu Słownika Języka Polskiego PWN (…). Nieostrość ta nie może być w ten sposób usunięta, ponieważ Słownik, czy inne tego typu źródła, tłumacząc pojęcie posługują się dalszymi pojęciami o również nieostrym charakterze, jak „wyraźna”, czy „bardzo duża” różnica w cenie, które podlegają…

Władysław Iwaniec

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx