http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Rażąco niska cena lub koszt

59

Często dokonując zakupu zadajemy sobie pytanie: czy jakość produktu z niską ceną który chcemy nabyć spełni nasze oczekiwanie oraz czy jesteśmy gotowi zaryzykować określoną kwotę, aby się o tym przekonać. W przypadku zamówień publicznych podejmowanie takiego ryzyka nie jest jednak wskazane, bowiem obowiązuje tu zasada celowości wydatkowania środków publicznych i uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Podstawowe pojęcia

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę – art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług . Zatem cena oferty określa całkowite wynagrodzenie wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

W odniesieniu do pojęcia kosztu ustawodawca nie zdecydował się na jego zdefiniowanie na gruncie Prawa zamówień publicznych. Pojęcie to może być rozumiane na wiele sposobów i wiele dziedzin życia rozróżnia rozmaite rodzaje kosztów. Wskazówka, jaką otrzymali uczestnicy systemu zamówień publicznych została zawarta art. 91 ust. 5a Pzp w którym stwierdzono, że koszt powinien być rozumiany jako suma kosztu nabycia i innych kosztów cyklu życia przedmiotu zamówienia.
Ustawodawca zdefiniował cykl życia jako wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczególności badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, produkcję, transport, używanie, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx